Новости ГО

Опанувати хмарні технології студенти КПІ можуть безкоштовно, − Олександр Ролік

У сфері надання ІТ-послуг у наш час превалює парадигма хмарних обчислень. Одним із лідерів-«хмарників» у світі є платформа Amazon Web Services, що пропонує послуги віртуальних серверів, зберігання, обробки та обміну даними через інтернет. ГО «Розвиток ІТ-освіти» системно сприяє опануванню студентами профільних спеціальностей новітніх технологій. Зокрема, з цією метою для всіх, хто бажає, організовано безкоштовне навчання у AWS Academy. Про деталі процесу розповідає Олександр Ролік, голова правління ГО «Розвиток ІТ-освіти», завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Як на практиці використовуються в КПІ хмарні технології Amazon Web Services (AWS)?
Зараз платформа Amazon Web Services надає понад 200 сервісів. Конструкторське бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського дуже швидко та вдало перенесло до «хмари» AWS критичні сервіси ІТ-інфраструктури КПІ, такі як «Електронний кампус», «Деканат», сайти directory.kpi.ua (каталог електронних навчально-методичних матеріалів КПІ) та intellect.kpi.ua (каталог наукових досягнень співробітників університету). Зараз робота цих сервісів не залежить від наявності електропостачання в університеті.

Кафедра Інформаційних систем та технологій (ІСТ) також використовує різноманітні хмарні технології, перш за все для виконання наукових досліджень. Окрім того, багато студентів використовують сервіси хмарних платформ, у тому числі й сервіси AWS, для виконання та захисту власних проєктів.

Університет приєднався до AWS Academy. Що це дає студентам КПІ?
КПІ ім. Ігоря Сікорського зараз є активним учасником спільноти Amazon Web Services Academy. Перші комунікації від університету з освітньою спільнотою AWS розпочинав завідувач кафедри Інформатики та програмної інженерії Едуард Жаріков ще за кілька років до появи AWS Academy. Едуард В'ячеславович зареєстрував мене, як педагога. Я пройшов відповідну підготовку, склав екзамен та отримав сертифікат педагога AWS Academy, що автоматично надало мені можливість формувати групи та надавати студентам доступ до навчальних матеріалів.

AWS Academy безкоштовно надає закладам вищої освіти готову до навчання програму з хмарних обчислень. Студенти мають можливість безоплатно пройти декілька курсів навчання від AWS Academy і скласти сертифікаційні екзамени за спеціальними умовами. До складу кожного курсу навчання AWS Academy входять матеріали лекцій, завдання та середовище виконання лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів), доступ до більш ніж 90 AWS послуг, а також готові тести для перевірки знань. Під час навчання студенти набувають практичний досвід роботи з AWS Management Console — єдиним вебінтерфейсом, який надає усе необхідне для доступу до хмарних сервісів AWS та управління ними.

Скільки триває навчання?
AWS Academy надає такі оцінки стосовно термінів навчання. Підготовка до сертифікації рівня Foundation — 6 місяців, рівня Associate — 1 рік, рівня Professional — 2 роки, рівня Specialty — 3 роки. На кафедрі наразі немає статистики, яка б дозволила визначити фактичний час навчання студентів університету. Але мій досвід показує, що наші студенти можуть опанувати знання набагато швидше, ніж декларується AWS Academy.

Чи має кафедра, як учасник AWS Academy, безплатний доступ до сервісів компанії AWS?
Ні, доступ до платформи Amazon Web Services здійснюється на звичайних умовах. Безкоштовне лише навчання та опанування налаштування та надання хмарних послуг в процесі навчання.

Слід зауважити, що доступ до деяких сервісів AWS, який надається для навчання, обмежений у часі. Крім того, для кожного класу AWS Academy надає певні кошти, які списуються під час виконання лабораторних робіт. Залишок коштів вилучається, коли закінчується час.

Студенти, що користуються сервісами платформи AWS, як і інші споживачі, сплачують їх на загальних умовах. Зазвичай науковці, аспіранти та студенти намагаються використовувати або безкоштовні ресурси та послуги або сплачені компанією, в якій вони працюють.

АWS, як й інші провайдери хмарних послуг, надає багато умовно-безкоштовних сервісів. Перелік цих сервісів та умови, за яких вони будуть безоплатними, можна знайти на сайті AWS.

До кого можна звертатися для реєстрації на навчання в AWS Academy?
Зараз на кафедрі лише я є єдиним сертифікованим викладачем. Це, перш за все, пов’язано з тим, що я викладаю дисципліни, у яких розглядаються методи та засоби надання хмарних сервісів. За потреби або за бажанням сертифікацію пройдуть ще кілька викладачів кафедри. Зараз я створюю класи для навчання, до яких зараховую всіх студентів груп, у яких викладаю. Також можу створити групи для всіх студентів кафедри, які бажають отримати додаткові знання та навички. Студенти кафедри знають, як зі мною можна зв’язатися у Телеграмі.

Нагадаємо, що громадську організацію "Розвиток IT-освіти" було створено у квітні 2021 року. Головна мета організації – це сталий розвиток IT-освіти в Україні через створення найкращих умов для здобуття високоякісної та практичної освіти в Україні, ефективної моделі взаємодії викладачів, студентів та бізнесу, впровадження інноваційної моделі розвитку університетів та їхніх підрозділів, а також зменшення відтоку талановитих студентів за кордон.